Stolačka 8,  011/2652-385, 069/2652-385,   011/2653-156

Provera ulja u motoru

Zamena motornog ulja važan je deo osnovne nege automobila. Proverite motorno ulje na šipci za merenje da biste saznali da li treba da dolivate ulje u svoj motor.

Da bi motor pravilno radio, potrebna je odgovarajuća količina ulja. Motor Bez ulja, sa premalo ulja ili sa starim i istrošenim uljem, može ozbiljno oštetiti vitalne delove. Ulje je odgovorno za podmazivanje svih glavnih komponenti motora. Neophodna količina smanjenje habanje i pomaže u smanjenju toplote koju generiše motor. Kako bi se ostvario dobar rad potrebna je periodična zamena ulja, a provera vam pomaže da znate kada treba doliti ili promeniti ulje.

Ulje treba redovno proveravati kako bi se osiguralo da u motoru ima dovoljno ulja i da nije zaprljano. Dobro je proveriti nivo ulja otprilike jednom mesečno, a ako je nivo ulja nizak, dodajte još ulja u motor. Provera i dodavanje ulja su obično jednostavne operacije koju većina ljudi može samostalno uraditi.

Evo kako proveriti ulje u motoru:

Ostavite da se motor ohladi - neka se motor ohladi pre nego što započnete  proveru količine ulja.

Kao prvo nikada ne proveravajte ulje dok je motor vruć. Najbolje je proveriti ulje ujutro pre nego što startujete motor, jer će se svo ulje spustiti nazad u posudu za ulje (karter). Ako ovo niste uradili dok je hladan motor, pustite da se motor ohladi i ulje spusti najmanje 10 minuta.

  1. Vozilo treba parkirati na ravnoj površini, tako da se ulje ravnomerno rasporedi u posudu za ulje/karter. Automobil parkiran na kosini puta može dati lažne podatke pri merenju.
  2. Otvorite haubu ,pronađite šipku za merenje ulja - kod većine vozila merna šipka je žute boje. U vozilu sa pogonom na prednje točkove merna šipka će se nalaziti blizu prednjeg dela motora, dok će šipka za merenje na vozilu sa pogonom na zadnje točkove biti usmjerena prema sredini motora.
  3. Izvucite mernu šipku i obrišite je krpom ili papirnatom maramicom. Ponovo vratite šipku u motor do kraja,ovo osigurava tačno merenje, a zatim je ponovo izvucite da biste pregledali film ulja na šipci za merenje.

Savet: Ako se šipka za merenje zaglavi pri povratku, okrenite je. Cev u koju se uvlači je zakrivljena i merna šipka se savija u smeru cevi. Ako imate bilo kakvih problema sa vraćanjem merne šipke, izvucite je i ponovovite postupak vraćanja.

Pregledajte nivo ulja - Na šipci za merenje treba da budu dve oznake koje označavaju nivoe  „dodavanje” i „pun". Film ulja treba da je između ove dve oznake. Ako je blizu oznake „dodavanje" ili niže od vrednosti „dodavanje”, vozilu treba dodati još ulja.

Savet: Ako je vašem  motoru potrebno višestruko dolivanje pre servisnog intervala, to ukazuje da verovatno postoji neki problem u motoru, te bi trebalo što pre pregledati i popraviti.

Napomena: Određena vozila, posebno novija evropska vozila, ne koriste mernu šipku. Ako ne možete da pronađete šipku za merenje, pođite u servis da majstori izvrše merenje nivoa ulja. AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ  raspolaže alatima za proveru nivoa ulja u motoru.

Pri kontroli ulja pokušajte da odredite boju ulja - Utrljajte malo ulje između prste i pogledajte boju. Ako je ulje crne ili smeđe boje, onda je to normalno. Ako je boja svetlije mlečne boje, to može značiti da hladnjak propušta rashladnu tečnost u ulje i da je potrebna popravka.

Napomena: Ako osetite tvrde čestice u ulju, to može ukazivati na oštećenje motora ili prisustvo čađi (sagorelo ulje), pa bi trebalo otići u servis kako bi se konstatovao pravi kvar.

Provera ulja je bezbolan i lak zadatak koji je neophodan za pravilno održavanje vozila. To je deo održavanja koji većina vlasnika vozila može obaviti uz malo muke a koji će vam pomoći da održite svoje vozilo u dobroj kondiciji.

Ako ne možete sami dođite u AUTO CENTAR ANĐELKOVIĆ, rado ćemo izvršiti detaljniju kontrolu ulja u vašem motoru i preporučiti koja ulja i filtere da koristite prilikom zamena.

Vanredni Servis19
Vanredni Servis20

 Stolačka 8, 011/2652-385, 069/2652-385069/2682-357 011/2653-156

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Auto centar ANĐELKOVIĆ. Izrada sajta Lazacom