Stolačka 8,  011/2652-385, 069/2652-385,   011/2653-156

Opis regeneracije DPF i katalizator filtera

Proizvođači vozilia predvideli su da vozila izvrše samoregeneraciju.

Samoregeneracija se vrši u zavisnosti od pređenih kilometara i zaprljanosti DPF  filtera, a kontroliše je sistem upravljanja motorom (motorni kompjuter). Proizvođač je predvideo da se samočiščenje/ regeneracija izduvnog sistema obavi pri konstantnoj brzini na otvorenom putu.

Postoje dva sistema za samoregeneraciju, jedan sistem koristi ADBlu tečnost koja se sipa u poseban rezervoar na vozilu i iz njega izvlači tečnost kako bi izvršio samoregenizaciju i drugi sistem koji koristi sopstveno gorivo za samoregeneraciju DPF filtera.

Tokom regeneracije postiže se temperatura u motoru i temperatura u DPF filteru, ona se kreće preko 400°C. Ovo povećanje temperature postiže se ubrizgavanjem dodatnog goriva ili ADBlu adetiva i promenom vremena ubrizgavanja koje zadaje kompjuter.

Za ovakvu regeneraciju neophodno  je da se stvore uslovi, a to je vožnja na otvorenom putu gde se može voziti pri konstantnoj brzini između  2 do 3 hiljade obrtaja/min. u periodu od 20 do 30 minuta kako bi se izvršilo pravilno sagorevanje PM čestica, naslage ulja na filteru kao i ostale čađi.

Naravno ovo se ne može raditi u gradskoj/urbarnoj sredini. Na žalost kompjuter ne bira mesto na kome se vi nalazite, da li u urbarnoj sredini ili na otvorenom putu, već kad prepozna zaprljanost DPF filtera pokreće regeneraciju.

Image96
Image97

UPOZORENJE!!! POTREBNO JE IZVRŠITI ZAPOČETU REGENERACIJU DPF-a, PREKIDANJEM ZAPOČETE REGENERACIJE PODSTIČETE OZBILJNE  PROBLEME

Ako se započne regeneracija u gradu gde ovi uslovi nisu mogući da se ispune, dolazi do prekidanja regeneracije, samim tim PM 10 čestice, naslage ulja na filteru kao i ostali zagađivači koji su trebali da sagore ostaju u DPF filteru i talože se. Na taj način vremenom se postiže veliko začepljenje i  nastaju problemi sa radom motora  kao i zagađenje životne sredine.

Nakon 4 do 5 prekinutih regeneracije pokrenutih upravljačkim uređajem (motorni kompjuter), upravljačka jedinica više ne prepoznaje tu grešku (upozorenje za samoregeneracije) i tada nastaje nekontrolisano sakupljanje čestica čađi,uljnih naslaga i povečava zaprljanost a samim tim i zagušenje DPF filtera. Zagušenje dovodi do nepravilnog rada motora i tada počinju svi pomenuti problemi.

Prisilna regeneracija

Prisilna regeneracija izaziva se kompjuterom,dijagnostičkim uređajem,simulirajući komandu motornog kompjutera.Tom prilikom vrši se ubrizgavanje ADBlu tečnosti ili goriva u zavisnosti od motora  na vozilu. Na taj način postižu se performanse kao u režimu vožnje, samo što vozilo nije u pokretu. Isto se postiže radna temperatura kako bi sagorela čađ i sve ostale naslage teških zagađivača.

Na ovaj način prilikom rada motora oslobađa se jako gust crni dim iz izduvnog sistema prepun svih sačuvanih zagađivača na jednom mestu. Prilikom rada motora iz izduvne cevi auspuha izlazi ogroman oblak crnog dima i čađi, ta čađ i otrovne materije utiču na zagađenje životne sredine. 

Ovakav način nije preporučljiv da se radi i zbog samog motora, naime veštačko izazivanje regeneracije na starim motorima može da uzrokuje velika oštečenja na motoru. Tokom započete regeneracije motor može da uđe u iberturu.

Nakon ovakvog rada postoji mogućnost da se istope klipovi,iskrive klipnjače,pukne glava motora i napravi velika šteta. U takvim slučajevima nastrada i DPF filter pa je potrebno  uzeti nov.Nov deo kreće se od 700,00 pa i do 2.000,00 eura, zavisno od vozila, što je velika investicija za samu popravku.

Prljav filter DPF-a

Prljav filter DPF-a

Rad motora prisilnom regeneracijom

Rad motora prisilnom regeneracijom

;

Zapušeni filter doveden do usijanja

Zapušeni filter doveden do usijanja

Zapušeni filter doveden do usijanja

Zapušeni filter doveden do usijanja

 

RADOVI KOJI SE NE PREPORUČUJU:

 

Nikako ne smete ukloni DPF ili katalizator filter iz sledećih razloga:

  • Skidanjem DPF ili katalizator filtera gube se performanse,
  • Skidanjem DPF filtera postoji velika mogućnost da se uzrokuje kvar na turbini, koja koristi podpritisak stvoren iz DPF filtera.
  • Vožnja automobila bez DPF-a je zabranjena u zemljama EU zbog zagađenja životne sredine.
  • Gubi se EURO standard,
  • Po novom zakonu o tehničkoj ispravnosti vozila na tehničkom pregledu, ovakvo vozilo se tretira kao neispravno vozilo.

Zakonom je predviđeno da od 05.07.2021 godine, svi tehnički pregledi vrše merenje izduvnih gasova na vozilu, tako da će vlasnici  vozila  sa  EURO 3, 4, 5 i 6 normama morati da poseduju katalizator ili DPF filtere kako bi imali odgovarajuće propisane vrednosti izduvnih gasova.

 Stolačka 8, 011/2652-385, 069/2652-385069/2682-357 011/2653-156

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Auto centar ANĐELKOVIĆ. Izrada sajta Lazacom