Stolačka 8,  011/2652-385, 069/2652-385,   011/2653-156

Mašinska obrada diskova i doboša

Pri svakoj zameni disk pločica ili paknova obavezno treba pregledati diskove i doboše. Površina diska ili doboša mora biti ravna i bez oštećenja kako bi omogučila dobro prijanjanje pločice/paknova i zajedno ostvarili dobru,sigurnu i ravnomernu silu kočenja. Ako se ustanovi da disk/doboš imaju nepravilnosti na svojoj kočionoj površini,izazvanom istrošenosti pločice/paknova i nepravilnom potrošnjom istih,moramo postupiti na sledeći način.

S obzirom da imamo dokumentaciju za sve proizvedene diskove/doboše sa maksimalnim i minimalnim merama donosimo odluku i dajemo preporuku. Ukoliko je oštećeni disk /doboš između te dve mere, onda vršimo obradu, a ukoliko izlazi iz mere preporučujemo zamenu. Ako su diskovi/doboši neravnomerno trošeni a imamo mogučnost ta ih poravnamo (obradimo) postupićemo na sledeći način:

  • Proveriti debljinu diska odnosno maksimalnu širinu doboša kako bi mogli izvršiti poravnavanje ( obradu)kočione površine
  • Ako ima mesta izvršiti obradu (poravnavanje) kočione površine pritupamo obradi sa kvalitetnom mašinom za poravnavanje (obradu) diska/doboša
  • Poravnavanje (obradu) starih diskova/doboša preporučujemo iz veoma bitnog razloga a to je dodatna termička obrada prilikom eksploatacije materijala koja za rezultat daje bolju tvrdoću materijala.

Prilikom poravnavanja (obrade) dobijamo idealno ravnu kočionu površinu i pravilno naleganje kočionog sklopa, na taj način izbegli smo vibracije na pedali za kočenje i ostvarili kvalitetnu silu kočenja.

Obavezno pregledajte diskove /doboše svaki put kada zamenite diskove / doboše. Površina diska / doboša mora biti ravna i neoštećena kako bi se omogućilo da pločica / paknovi dobro prionlegle i postignu dobrau, sigurnu i ujednačenu silu kočenja. Ako se utvrdi da disk / doboš ima ovalnosti ili oštećenja na kočnionoj površini uzrokovane istrošenim pločicama / paknovima, moramo postupiti na sledeći način.

Image143
Image144
Image140

Servis ima adekvatne mašine i alate da ovaj posao uradi maksimalno profesionalno. Posle zamene ili popravke neispravih i dotrajalih delova vozilo postavljamo na valjke i izmerimo kočione sile.

Image145
Image140

 Stolačka 8, 011/2652-385, 069/2652-385069/2682-357 011/2653-156

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Auto centar ANĐELKOVIĆ. Izrada sajta Lazacom