Stolačka 8,  011/2652-385, 069/2652-385,   011/2653-156

Tehnički pregled

REDOVNU I VANDREDNU KONTROLU TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA može obaviti bilo koje lice ne samo vlasnik istog.

REDOVNI I VANDREDNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

Kontrola tehničke ispravnosti vozila uključuje sve uređaje na vozilu sa stanovišta bezbednosti saobraćaja. Kontrolu za redovni i vanredni tehnički pregled vrši ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila koja su opremljena odgovarajućom ispitnom opremom, uređajima i odgovarajućim stručnim osobljem.

Zakonom o bezbednosti saobraćaja predviđeno je da se redovno tehnički pregled vozila vrši jednom godišnje, osim za motorna vozila, koja obezbeđuju javni prevoz putnika kao što su: TAKSI vozila, za prevoz opasnih materija, kao i vozila koja obučavaju kandidate za vozači. Ova vozila idu na vanredni tehnički pregled svakih 6 meseci.

Po zakonu, tehnički pregled vozila istovremeno obavljaju dva obučena radnika sa radnim iskustvom dužim od godinu dana, jedan kontrolor mora imati najmanje 4 sss, srednju školu - saobraćajnu ili mašinsku, a drugi 3 sss, školu - automehaničara . Svi radnici koji vrše tehničke preglede moraju da poznaju propise koji su regulisani u smislu tehničkih zahteva koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju. Kao i rukovanje svim uređajima i opremom koja se koristi prilikom vršenja pregleda vozila.

Zakonom je predviđeno da se tehnički pregled vrši kada je vozilo uredno i čisto, bez značajnih oštećenja na karoseriji.

Tehnicki Pregled01
Tehnicki Pregled02
Image177
Tehnicki1
Tehnicki2

REDOVNU I VANDREDNU KONTROLU TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA može obaviti bilo koje lice ne samo vlasnik istog.

Potrebna dokumenta za tehnički pregled vozila su:

  • Lična karta lica koje je dovezlo vozilo
  • saobračajna dozvola,
  • Lična karta vlasnika vozila
  • Broj telefona lica koje je dovelo vozilo
  • Atesti izdati od akreditacionih tela, ako su rađene neke prepravke na vozilu kao na primer za:
    ugradnju plina, ugradnju kuke za vuču, postavljanje folija na staklima itd…
 Stolačka 8, 011/2652-385, 069/2652-385069/2682-357 011/2653-156

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Auto centar ANĐELKOVIĆ. Izrada sajta Lazacom