Stolačka 8,  011/2652-385, 069/2652-385,   011/2653-156

Registracija vozila

Elektronska usluga „Produženje registracije vozila možete obaviti kod nas na tehničkom pregledu vozila. Cilj ove usluge je da se produži registracija vozila bez odlaska u Mup.Ova usluga se odnosi na sva vozila upisana u jedinstveni registar vozila.To znači da nije moguće izdati registracionu nalepnicu kod nas na tehničkim pregledu u slučaju prve registracije, promene vlasnika, tablica i slično.

Da bi vozilo dobilo registracionu nalepnicu kod nas na tehničkom pregledu ovlašćenom za izdavanje registracionih nalepnica, mora biti upisano u jedinstveni registar vozila (elektronsku saobraćajnu dozvolu).Produženje registracije se može obaviti u vremenskom intervalu ±30 dana od dana isteka registracije računajući i taj dan.

Potrebna dokumenta za tehnički pregled vozila su:

 • elektronska saobračajna knjižica,
 • registracioni list sa dokazom o tehničkoj ispravnosti vozila, ne stariji od 30 dana,
 • dokaz o identitetu vlasnika (važeću ličnu kartu ili ličnu kartu za stranca,
 • putnu ispravu ako zahtev podnosi stranac sa dokazom o odobrenom boravku u Republici

Srbiji dužem od šest meseci,

 • dokaz o upisu u APR

Registraciju može da obavi vlasnik vozila ili lice ovlašćeno od strane vlasnika vozila overeno kod notara. Ako je u  pitanju pravno lice registraciju može obaviti ovlaščeno lice od strane pravnog lica.

OVLAŠĆENJE ZA FIZIČKO LICE MORA DA SADRŽI SLEDEĆE ELEMENTE:

 • Podatke vlasnika vozila sa:(matičnim i ličnim brojem),
 • podatke o o vozilu za koje se vrši registracija (registarski broj,br.motora,br.šasije),
 • podatke o ovlašćenom licu sa (matičnim i ličnim brojem)
 • ovlašćenje mora biti overeno od strane notara.

OVLAŠĆENJE ZA PRAVNO LICE MORA DA SADRŽI SLEDEĆE ELEMENTE:

 • podatke pravnog subjekta na memorandumu.
 • podatke o vozilu za koje se vrši registracija (registarski broj,br.motora,br.šasije),
 • podatke o ovlašćenom licu sa (matičnim i ličnim brojem)
 • pečat i potpis od strane ovlašćenog zastupnika

UZ OVLAŠČENJE NEOPHODNO JE PONETI I:

            Za fizička lica:

 • ličnu kartu
 • potvrde iz banke o izvršenim uplatama 
 • polisa obaveznog osiguranja od auto odgovornosti
 • ovlašćenje od strane vlasnika vozila overeno kod notara 

           Za pravna lica:

 • ličnu kartu
 • izvod iz APR-a
 • polisaobaveznog osiguranja od auto odgovornosti
 • potvrde iz banke o izvršenim uplatama
 • ovlašćenje na memorandumu za preuzimanje registracione nalepnice i saobracajne dozvole 

KADA SVE TO OBAVITE NAŠI ZAPOSLENI ĆE VAM SA VOZILA SKINUTI STARU REGISTRACIONU NALEPNICU I POSTAVITI NOVU.

 Stolačka 8, 011/2652-385, 069/2652-385069/2682-357 011/2653-156

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - Auto centar ANĐELKOVIĆ. Izrada sajta Lazacom