Zeleni karton

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

Zeleni karton je dokument koji Vam je nophodan za put u inostranstvo.
Za izdavanje zelenog kartona potrbna su Vam sledeća dokumenta:

1. Polisa osiguranja,
2. Saobraćajna knjižica,
3. Lična karta.