Uput za atest

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

Priprema dokumentacije za ATEST vozilima koja koriste Tečni Naftni Gas.

Slikovit prikaz administrativnog postupka za dobijanje atesta ugradenog gasnog uredaja:
1. SERVISER:
a) račun
b) garancija
c) sertifikat za rezervoar i isparivač

2. TEHNIČKI PREGLED:
a) registracioni list sa naznakom o ugradnji Tečnog Naftnog Gasa (TNG)

3. Odlazak u SUP Ljermontova da bi se dobio uput za ispitivanje (ATEST)

4. Ustanova za ispitivanje izdaje:
a) uverenje
b) karton

5. Ponovo odlazite na TEHNIČKI PREGLED da dobijete overen registracioni list

6. Posle prikupljene kompletne dokumentacije odlazite u SUP u kome je vozilo registrovano da bi dobili novu saobraćajnu dozvolu.