Bootstrap Example

AUTO KLIME

Većina vozila poseduje klimu,automatsku ili manuelnu.Obe imaju istu namenu, da nam pruže ugodnost kada su visoke temperature.
Kao i svi uređaji na vozilu servis klime radi se na principu redovog i vandrednog.

REDOVNO SERVISIRANJE-PUNJENE KLIME

FAZE REDOVNOG SERVISA KLIMA UREĐAJA:

• Ispiranje sistema auto klime sa adekvatnim sredstvima
• Čišćenje sistema od algi i bakterija
• Zamena sredstva za hlađenje (ulje i rashladni fluid)
• Zamena zaptivnih elemenata na svim spojevima
• Kontrola elemenata za aktiviranje auto klime
• Provera kompresije kompresora
• Kontrola elemenata za upravljanje klimom (vakumska, servo električna,mehanička, servo mehanička, elektro pneumatska, elektronska i dr.)
• Zamena sušača gasa-dehidratora
• Provera i po potrebi zamena termoekspanzionog ventila
• Provera i eventualna zamena filtera za kabinski vazduh ako ga vozilo ima
• Provera vlažnosti i temperature vazduha na izduvima
• Vakumiranje, dehidriranje i punjenje sistema auto klime
• Provera temperature i pritiska na strani visokog i niskog pritiska

REDOVAN SERVIS KLIME radi se svake 2(dve) godine za vozila do 5 (pet) godina starosti odnosno svake godine ako je vozilo starije.
Radi se isključivo sa adekvatnom opremom. Mašinskim putem takozvanom Klima stanicom. Mašina je konstruisana da sama veoma precizno sa fabričkim podatcima od proizvođača odradi većinu operacija koje su potrebne.
Klima stanica u sebi ima kvalitetne uređaje kao što je: VAKUM pumpa (koja mora da ima veliku snagu kako bi izvukla sav rashladni fluid (freon) i ulje.Pri tome da napravi vakum kako bi se izvršila provera dobrog dihtovanja freonskog sistema).Kvalitetnu VAGU na osnovu koje daje informavcije o količini rashladnog fluida (freona)i ulja.
Kada mašina izvrši detekciju propustljivosti ona sama dopunjuje rashladnu tečnost (freon) i ulje za kompresor.Ona to precizno radi jer u sebi ima bazu podataka za sva vozila o potrebnim količinama rashladne tečnosti (freona) i ulja.
Radi kontrole sistema da ne ispušta rashladnu tečnost dodajemo UV tečnost,na taj način možemo otkriti curenje rashladne tečnosti (freona) i indetikovati kvar.

VANDREDAN SERVIS KLIME radi se ako je u međuvremenu došlo do nekog fizičkog oštećenja na rashladnom sistemu kao na primer:
- Hladnjak klime,on je naj izloženiji raznim fizičkim oštečenjima.Obzirom da je postavljen na prednjem delu motornog prostora tako da može doći do oštečenja i tom prilikom ispustiti rashladnu tečnost (freon),
- starenja gumenih creva koja mogu da propuste rashladnu tečnost (freon) ili da puknu i ispuste isti,
- poroznosti aluminijumskih cevi,
- oštećenje na kompresoru klime (kvačilo na kompresoru klime može da otkaže,oštećen semerin na kompresoru klime itd.)
To su neki od razloga da se svake godine radi servis klime kako bi se otkrio potencijalni kvar na vreme.

MAŠINE,ALATI I DELOVI ZA VANDREDNO SERVISIRANJE/POPRAVKU KLIME U VOZILIMA

KOMPRESORI KLIMA

 

 

AUTO KLIME

Većina vozila poseduje klimu,automatsku ili manuelnu.Obe imaju istu namenu, da nam pruže ugodnost kada su visoke temperature.
Kao i svi uređaji na vozilu servis klime radi se na principu redovog i vandrednog.

REDOVNO SERVISIRANJE-PUNJENE KLIME

FAZE REDOVNOG SERVISA KLIMA UREĐAJA:

• Ispiranje sistema auto klime sa adekvatnim sredstvima
• Čišćenje sistema od algi i bakterija
• Zamena sredstva za hlađenje (ulje i rashladni fluid)
• Zamena zaptivnih elemenata na svim spojevima
• Kontrola elemenata za aktiviranje auto klime
• Provera kompresije kompresora
• Kontrola elemenata za upravljanje klimom (vakumska, servo električna,mehanička, servo mehanička, elektro pneumatska, elektronska i dr.)
• Zamena sušača gasa-dehidratora
• Provera i po potrebi zamena termoekspanzionog ventila
• Provera i eventualna zamena filtera za kabinski vazduh ako ga vozilo ima
• Provera vlažnosti i temperature vazduha na izduvima
• Vakumiranje, dehidriranje i punjenje sistema auto klime
• Provera temperature i pritiska na strani visokog i niskog pritiska

REDOVAN SERVIS KLIME radi se svake 2(dve) godine za vozila do 5 (pet) godina starosti odnosno svake godine ako je vozilo starije.
Radi se isključivo sa adekvatnom opremom. Mašinskim putem takozvanom Klima stanicom. Mašina je konstruisana da sama veoma precizno sa fabričkim podatcima od proizvođača odradi većinu operacija koje su potrebne.
Klima stanica u sebi ima kvalitetne uređaje kao što je: VAKUM pumpa (koja mora da ima veliku snagu kako bi izvukla sav rashladni fluid (freon) i ulje.Pri tome da napravi vakum kako bi se izvršila provera dobrog dihtovanja freonskog sistema).Kvalitetnu VAGU na osnovu koje daje informavcije o količini rashladnog fluida (freona)i ulja.
Kada mašina izvrši detekciju propustljivosti ona sama dopunjuje rashladnu tečnost (freon) i ulje za kompresor.Ona to precizno radi jer u sebi ima bazu podataka za sva vozila o potrebnim količinama rashladne tečnosti (freona) i ulja.
Radi kontrole sistema da ne ispušta rashladnu tečnost dodajemo UV tečnost,na taj način možemo otkriti curenje rashladne tečnosti (freona) i indetikovati kvar.

VANDREDAN SERVIS KLIME radi se ako je u međuvremenu došlo do nekog fizičkog oštećenja na rashladnom sistemu kao na primer:
- Hladnjak klime,on je naj izloženiji raznim fizičkim oštečenjima.Obzirom da je postavljen na prednjem delu motornog prostora tako da može doći do oštečenja i tom prilikom ispustiti rashladnu tečnost (freon),
- starenja gumenih creva koja mogu da propuste rashladnu tečnost (freon) ili da puknu i ispuste isti,
- poroznosti aluminijumskih cevi,
- oštećenje na kompresoru klime (kvačilo na kompresoru klime može da otkaže,oštećen semerin na kompresoru klime itd.)
To su neki od razloga da se svake godine radi servis klime kako bi se otkrio potencijalni kvar na vreme.

MAŠINE,ALATI I DELOVI ZA VANDREDNO SERVISIRANJE/POPRAVKU KLIME U VOZILIMA

KOMPRESORI KLIMA