Bootstrap Example

SAVETI ZA ODRŽAVANJE VOZILA

Svakom korisniku treba da je jasno da motor mora imati dobro podmazivanje i kvalitetno hlađenje, dobro je znati neke neophodne radnje oko očuvanju motora i samog vozila.

Potrebno je znati radi prevrencije neke radnje koje Vi trebate da uradite kako bi izbegli veće kvarove kao na primer:

Proveriti količinu ulja u motoru, količinu antifriza,količinu kočione tečnosti kao i rad svetlosne signalizacuije.

Veoma bitna stvar u vozilu je kontrolna tabla -instrument tabla. Instrument tabla je veza vozača sa svim sistemima na vozilu,a lampice na njoj ukazuju na nepravilnost u radu pojedinih sistema.Ona obaveštava da li svetlosna signalizacija radi ili da je na vozilu došlo do nekog ozbiljnijeg kvara.

LAMPICE SA UPOZORENJIMA NA KONTROLNOJ-INSTRUMENT TABLI


Pre polaska ako primetite da je crvena lampica (krug sa uzvičnikom) ostala da sija,morate proveriti da li je spuštena ručna kočnica.Ako nije verovatno da je kočiona tečnost ispod dozvoljene granice, nije preporučljivo dalje nastaviti vožnju.Preporuka je da vozilo odšlepate kod majstora kako bi utvrdio stepen neispravnosti.

NEDOSTATAK ULJA U MOTORU

U slučaju da Vam se to desi u vožnji važno je zaustaviti se na bezbednom mestu i proverite količinu kočionog ulja. Ako je kočiona tečnost pri dnu rezervoara ili je ne vidite nemojte nastavljati dalju vožnju već vozilo odšlepate kod majstora kako bi utvrdio stepen neispravnosti.
Ako se u toku vožnje na kontrolnoj tabli (instrument tabli) upali lampica u obliku kantice ulja,Odmah zaustavite vozilo i isključite motor,ta lampica ukazuje da u motoru nema dovoljno ulja,kvar može da uzrokuje veliku štetu na motoru.
Razlozi kada se pali sijalica za pritisak ulja:
- nedostatak ulja u karteru
- kratak spoj na provodniku
- prekinuta cirkulacija ulja (vozilo odvući u servis jer može doći do teških oštećenja)
- oštećena pumpa za ulje
- davač pritiska ulja u kvaru
- razlabavljeni i prljavi kontakti na provodniku

Rashladna tečnost

Rashladnu tečnost treba menjati svake tri godine jer osim što služi za hlađenje ona ima i antikorozivna svojstva koja se gube posle tog vremena.
Ukoliko dođe do porasta temperature u toku vožnje uzroci mogu biti sledeći:
- u sistemu nestaje tečnost
- labav klinasti kaiš vodene pumpe
- prekidač ventilatora neispravan
- termostat neispravan
- neispravan motor ventilatora
Na instrument tabli pale se lampice koje ukazuju na pregrevanje motora, tu su isto u pitanju razni pomenuti faktori.
Preporuka,ne dirati čep od ekspanzione posude jer prilikom naglog otvaranja, pritisak koji je u sistemu za hlađenje može da izbije u vidu pare i vrele tečnosti pa da Vam izazove velike opekotine. Tom prilikom pozovite majstora da konstatuje ili otkloni kvar.

Alternator ne radi

Klinasti kaiš pokreće alternator i vodenu pumpu. Ukoliko nije dotegnut na određenu meru ili je pohaban - to će se odraziti na pogon alternatora koji će onda slabije puniti akumulator električnom strujom. Ukoliko vozite noću, može Vam se desiti da ispraznite akumulator. Ukoliko Vam se desi da se kontrolna lampica upali u toku vožnje - najčešći uzrok je pokidan klinasti kaiš. Vožnju treba prekinuti i otkloniti kvar.

Zubčasti kaiš

Zupčastii kaiš se menja na 90.000 km.ili 5 godina od ugradnje, pod uslovom da se u toku eksploatacije ne vozi trkačkim sistemom. Njegovo pucanje ili proklizavanje izaziva obično teška mehanička oštećenja, ventil, klipova pa I klipnjača. Zupčasti kaiš ne traži posebno održavanje, važno je da ne bude zamašćen. Zato treba kontrolisati semeringe (gumeno-metalne zaptivke) bregaste osovine i radilice jer se najčešće desi da ulje procuri na njima i zamasti kaiš tako da se u eksploataciji istegne i može da preskoči neki zub na remenici i uzrokuje havariju na ventilima.

Kvačilo

Prenos snage motora na točkove vrši se preko kvačila. Ukoliko primetite da vozilo pri polasku trza, proklizava ili ima čudne zvuke(krči)- to je siguran znak da nešto sa kvačilom nije u redu.
Problem može biti:
- napukla korpa
- istrošena lamela
- pohaban druk ležaj ili
- neispravan cilindar kvačila
Za tačno utvrđivanje kvara dovezite vozilo u servis.

Svećice

Svećice se menjaju između 10.000 i 15.000 pređenih kilometara. Jedan od pokazatelja neispravnosti ili istrošenosti svećica ogleda se u otežanom paljenju, nemirnom ili isprekidanom radu motora. Isti simptomi mogu da daju i neispravni visokonaponski kablovi, bobina a na starijim generacijama motora, neispravne ili nagorele platine, razvodna ruka i neispravna razvodnika kapa.
Tačno podešavanje predpaljenja nije samo jedan od uslova besprekornog rada motora, nego ono utiče i na sprečavanje rasipanja goriva.
Ovde su ukratko data objašnjenja manifestacije kvarova i njihovi uzroci. Za sve ono što nije navedeno ili objašnjeno, obratite se nama i mi ćemo sa zadovoljstvom pokušati da Vam izađemo u susret.

 

SAVETI ZA ODRŽAVANJE VOZILA

Svakom korisniku treba da je jasno da motor mora imati dobro podmazivanje i kvalitetno hlađenje, dobro je znati neke neophodne radnje oko očuvanju motora i samog vozila.

Potrebno je znati radi prevrencije neke radnje koje Vi trebate da uradite kako bi izbegli veće kvarove kao na primer:

Proveriti količinu ulja u motoru, količinu antifriza,količinu kočione tečnosti kao i rad svetlosne signalizacuije.

Veoma bitna stvar u vozilu je kontrolna tabla -instrument tabla. Instrument tabla je veza vozača sa svim sistemima na vozilu,a lampice na njoj ukazuju na nepravilnost u radu pojedinih sistema.Ona obaveštava da li svetlosna signalizacija radi ili da je na vozilu došlo do nekog ozbiljnijeg kvara.

LAMPICE SA UPOZORENJIMA NA KONTROLNOJ-INSTRUMENT TABLI


Pre polaska ako primetite da je crvena lampica (krug sa uzvičnikom) ostala da sija,morate proveriti da li je spuštena ručna kočnica.Ako nije verovatno da je kočiona tečnost ispod dozvoljene granice, nije preporučljivo dalje nastaviti vožnju.Preporuka je da vozilo odšlepate kod majstora kako bi utvrdio stepen neispravnosti.

NEDOSTATAK ULJA U MOTORU

U slučaju da Vam se to desi u vožnji važno je zaustaviti se na bezbednom mestu i proverite količinu kočionog ulja. Ako je kočiona tečnost pri dnu rezervoara ili je ne vidite nemojte nastavljati dalju vožnju već vozilo odšlepate kod majstora kako bi utvrdio stepen neispravnosti.
Ako se u toku vožnje na kontrolnoj tabli (instrument tabli) upali lampica u obliku kantice ulja,Odmah zaustavite vozilo i isključite motor,ta lampica ukazuje da u motoru nema dovoljno ulja,kvar može da uzrokuje veliku štetu na motoru.
Razlozi kada se pali sijalica za pritisak ulja:
- nedostatak ulja u karteru
- kratak spoj na provodniku
- prekinuta cirkulacija ulja (vozilo odvući u servis jer može doći do teških oštećenja)
- oštećena pumpa za ulje
- davač pritiska ulja u kvaru
- razlabavljeni i prljavi kontakti na provodniku

Rashladna tečnost

Rashladnu tečnost treba menjati svake tri godine jer osim što služi za hlađenje ona ima i antikorozivna svojstva koja se gube posle tog vremena.
Ukoliko dođe do porasta temperature u toku vožnje uzroci mogu biti sledeći:
- u sistemu nestaje tečnost
- labav klinasti kaiš vodene pumpe
- prekidač ventilatora neispravan
- termostat neispravan
- neispravan motor ventilatora
Na instrument tabli pale se lampice koje ukazuju na pregrevanje motora, tu su isto u pitanju razni pomenuti faktori.
Preporuka,ne dirati čep od ekspanzione posude jer prilikom naglog otvaranja, pritisak koji je u sistemu za hlađenje može da izbije u vidu pare i vrele tečnosti pa da Vam izazove velike opekotine. Tom prilikom pozovite majstora da konstatuje ili otkloni kvar.

Alternator ne radi

Klinasti kaiš pokreće alternator i vodenu pumpu. Ukoliko nije dotegnut na određenu meru ili je pohaban - to će se odraziti na pogon alternatora koji će onda slabije puniti akumulator električnom strujom. Ukoliko vozite noću, može Vam se desiti da ispraznite akumulator. Ukoliko Vam se desi da se kontrolna lampica upali u toku vožnje - najčešći uzrok je pokidan klinasti kaiš. Vožnju treba prekinuti i otkloniti kvar.

Zubčasti kaiš

Zupčastii kaiš se menja na 90.000 km.ili 5 godina od ugradnje, pod uslovom da se u toku eksploatacije ne vozi trkačkim sistemom. Njegovo pucanje ili proklizavanje izaziva obično teška mehanička oštećenja, ventil, klipova pa I klipnjača. Zupčasti kaiš ne traži posebno održavanje, važno je da ne bude zamašćen. Zato treba kontrolisati semeringe (gumeno-metalne zaptivke) bregaste osovine i radilice jer se najčešće desi da ulje procuri na njima i zamasti kaiš tako da se u eksploataciji istegne i može da preskoči neki zub na remenici i uzrokuje havariju na ventilima.

Kvačilo

Prenos snage motora na točkove vrši se preko kvačila. Ukoliko primetite da vozilo pri polasku trza, proklizava ili ima čudne zvuke(krči)- to je siguran znak da nešto sa kvačilom nije u redu.
Problem može biti:
- napukla korpa
- istrošena lamela
- pohaban druk ležaj ili
- neispravan cilindar kvačila
Za tačno utvrđivanje kvara dovezite vozilo u servis.

Svećice

Svećice se menjaju između 10.000 i 15.000 pređenih kilometara. Jedan od pokazatelja neispravnosti ili istrošenosti svećica ogleda se u otežanom paljenju, nemirnom ili isprekidanom radu motora. Isti simptomi mogu da daju i neispravni visokonaponski kablovi, bobina a na starijim generacijama motora, neispravne ili nagorele platine, razvodna ruka i neispravna razvodnika kapa.
Tačno podešavanje predpaljenja nije samo jedan od uslova besprekornog rada motora, nego ono utiče i na sprečavanje rasipanja goriva.
Ovde su ukratko data objašnjenja manifestacije kvarova i njihovi uzroci. Za sve ono što nije navedeno ili objašnjeno, obratite se nama i mi ćemo sa zadovoljstvom pokušati da Vam izađemo u susret.