Registracija vozila

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

 

NOVO - KALKULATOR
Obračun kompletnih troškova registracije za Vaše vozilo.

PRODUŽENJE REGISTRACIJE VOZILA NA LICU MESTA

Za PRAVNA i FIZIČKA lica sa izdavanjem registracione nalepnice

Tehnički pregled vozila koji nameravate da uradite kod nas u servisu i produžite registraciju Vašeg vozila potrebno je da ponesete sledeća dokumenta:

Registraciona nalepnica

 FIZIČKA LICA
- Polisa auto odgovornosti od predhodne godine,
- Saobračajna dozvola,
- lična karta.

PRAVNA LICA
- Polisa auto odgovornosti od predhodne godine,
- Saobračajna dozvola,
- lična karta lica koje će biti ovlašćeno za registraciju vozila,
- Punomočje overeno od strane ovlašćenog lica.

Punomoćje mora da sadrži sledeće elemente:

- Podatke pravnog lica, delovodni broj, matični broj,pečat i potpis ovlašćenog zastupnika,
- Podatke ovlašćenika sa njegovim ličnim podatcima,
- Potpisano i overeno punomoćje od strane ovlašćenog lica.

Ako ste več uradili tehnički pregled vozila ili motorcikla na drugom tehničkom pregledu,i izvršili osiguranje vozila potrebna su Vam sledeća dokumenta :

- Registracioni list ne stariji od mesec dana
- Polisa auto odgovornosti
- lična karta
- Za pravna lica PUNOMOĆJE
- Saobračajna dozvola.

A SVE OSTALO DOBIĆETE KOD NAS

Za lica i vozila kojima ne možemo produžiti registraciju i izdati registracionu nalepnicu su:

- TAXI vozila zbog umanjenja iznosa registracije a koja nama nisu dostupna.
- Lica kojima podaci u dokumentima (lična karta ili saobračajna dozvola)imaju neke promene.
- Lica sa invaliditetom zbog umanjenja iznosa registracije a koja nama nisu dostupna.