Popunjavanje uplatnica

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

Za sve korisnike naših usluga na TEHNIČKOM PREGLEDU kojima nismo u mogučnosti da produžimo registraciju I izdavanje registracione nalepnice,pripremamo potrebnu dokumentaciju za sup.