Održavanje motora

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

Motor je taj koji pokreće Vaš automobil i za njegov besprekoran i dugotrajan rad potrebno mu je posvetiti posebnu pažnju.

SUS Motor


Ona se sastoji od:
- redovne zamene ulja i filtera
- kontrole nivoa i kvaliteta rashladne tečnosti (antifriza)
- kontrole i provere stanja klinastog i zupčastog kaiša
- zamene svećica i platina
- provere i štelovanja zazora ventila
- provere i štelovanja ugla paljenja

Celokupan obim poslova možete obaviti u našem servisu koji poseduje moderne električne aparate i potrebnu tehničku dokumentaciju za vaš automobil. To su periodični zahvati koje treba obavljati redovno.
I samom laiku je dobro poznato koliki značaj ima podmazivanje za mehanizam savremenog automobilskog agregata.
U toku vožnje mogu se pojaviti simptomi neispravnosti (sijalica za ulje se pali u toku vožnje):
- nedostatak ulja u karteru
- kratak spoj na provodniku
- prekinuta cirkulacija ulja (vozilo odvući u servis jer može doći do teških oštećenja)
- oštećena pumpa za ulje
- pohabani delovi motora
- davač pritiska ulja u kvaru
- razlabavljeni i prljavi kontakti na provodniku

Rashladnu tečnost treba menjati svake dve godine jer osim što služi za hlađenje ona ima i antikorozivna svojstva koja se gube posle tog vremena.
Ukoliko dođe do porasta temperature u toku vožnje uzroci mogu biti sledeći:
- u sistemu nestaje tečnost
- labav klinasti kaiš vodene pumpe
- prekidač ventilatora neispravan
- termostat neispravan
- neispravan motor ventilatora

Klinasti kaiš pokreće alternator i vodenu pumpu. Ukoliko nije dotegnut na određenu meru ili je pohaban - to će se odraziti na pogon alternatora koji će onda slabije puniti akumulator električnom strujom. Ukoliko vozite noću, može Vam se desiti da ispraznite akumulator. Ukoliko Vam se desi da se kontrolna lampica upali u toku vožnje - najčešći uzrok je pokidan klinasti kaiš. Vožnju treba prekinuti i otkloniti kvar.

Zupčastii kaiš se menja na 50.000km pod uslovom da se u toku eksploatacije pravilno održavao. Njegovo pucanje ili proklizavanje izaziva obično teška mehanička oštećenja ventila i čela klipova. Zupčasti kaiš ne traži posebno održavanje, važno je da ne bude zamašćen. Zato treba kontrolisati semeringe (gumeno-metalne zaptivke) bregaste osovine i radilice jer se najčešće desi da ulje procuri na njima i zamasti kaiš.

Prenos snage motora na točkove vrši se preko kvačila. Ukoliko primetite da vozilo pri polasku trza, proklizava ili krči - to je siguran znak da nešto sa kvačilom ne valja.
Problem može biti:
- napukla korpa
- istrošena lamela
- pohaban druk ležaj ili
- neispravna sajla kvačila
Za tačno utvrđivanje kvara dovezite vozilo u servis.

Svećice se menjaju između 10.000 i 15.000 pređenih kilometara. Jedan od pokazatelja neispravnosti ili istrošenosti svećica ogleda se u otežanom paljenju, nemirnom ili isprekidanom radu motora. Isti simptomi mogu da daju i neispravne ili nagorele platine, neispravni visokonaponski kablovi, nagorela razvodna ruka i neispravna kapa razvodnika.
Tačno podešavanje predpaljenja nije samo jedan od uslova besprekornog rada motora, nego ono utiče i na sprečavanje rasipanja goriva.

ZAMENA ULJA JE BESPLATNA.

Vršimo: - mehaničarske suluge
- mašinsku obradu glave

Ovde su ukratko data objašnjenja manifestacije kvarova i njihovi uzroci. Za sve ono što nije navedeno ili objašnjeno, obratite se nama i mi ćemo sa zadovoljstvom pokušati da Vam izađemo u susret.

Motor