Bootstrap Example

Održavanje motora

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156


Pomenu ću samo četvorotaktne motore jer se koriste na automobilima. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) imaju zadatak da pretvaraju hemijsku energiju unetu u vidu pogonskog goriva u mehaničku energiju koju koriste za kretanje pokretnih delova motora (klipa,radilicre,ventila ili turbine). Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem su motori koji se koriste na današnjim automobilima.

 

 

Za pomenute motore neophodno je održavanje svih pokretnih i nepokretnih elemenata koji čine kompletnost agregata (motora) kao na primer: alternator,alnaser,vodena pumpa, pumpa za gorivo,set za zubčenje,hladnjak itd....) oni sačinjavaju kompletnost motora.

Da bi se izbegli veći kvarovi neophodno je i održavanje istog. Preporučuju se redovni i vandredni servisi.Redovni servisi dele se na mali i veliki servis.

Sve poslove možete da obavite kod nas u servisu.Za precizne radove kao što je zubčenje motora posedujemo originalne specijalne alate i kompjutere uz potrebnu tehničku dokumentaciju za vaš automobil.

 

Proba

Održavanje motora

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156


Pomenu ću samo četvorotaktne motore jer se koriste na automobilima. Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) imaju zadatak da pretvaraju hemijsku energiju unetu u vidu pogonskog goriva u mehaničku energiju koju koriste za kretanje pokretnih delova motora (klipa,radilicre,ventila ili turbine). Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem su motori koji se koriste na današnjim automobilima.

 

 

Za pomenute motore neophodno je održavanje svih pokretnih i nepokretnih elemenata koji čine kompletnost agregata (motora) kao na primer: alternator,alnaser,vodena pumpa, pumpa za gorivo,set za zubčenje,hladnjak itd....) oni sačinjavaju kompletnost motora.

Da bi se izbegli veći kvarovi neophodno je i održavanje istog. Preporučuju se redovni i vandredni servisi.Redovni servisi dele se na mali i veliki servis.

Sve poslove možete da obavite kod nas u servisu.Za precizne radove kao što je zubčenje motora posedujemo originalne specijalne alate i kompjutere uz potrebnu tehničku dokumentaciju za vaš automobil.

 

Proba