Mašinska obrada glave motora

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

Neispravna ili oštećena glava motora pogoršava performanse i povećava potrošnju goriva, a može izazvati opasno mešanje rashladne tečnosti i ulja. Zbog toga glavu motora treba što pre kvalitetno popraviti.
U našem servisu posedujemo svoj ispitni i obradni centar za popravku glava motora. Sama procedura popravke glave motora prikazana rečima sastoji se iz više faza a to su : 

 1. Skidanje glave motora kada je motor apsolutno hladan.
 2. Pranje glave motora.
 3. Demontaža i defektaža glave motora, kontrola propustljivosti ventila i merenje visine glave.
 4. Ispitivanje poroznosti glave motora na radnoj temperaturi pod pritiskom od 6 do 8 bara.
 5. Provera istrošenosti stabla ventila po potrebi zameniti novim.
 6. Provera istrošenosti vođice ventila a po potrebi zameniti novim izbijanjem i nabijanjem sa odgovarajućim alatima.
 7. Obrada ležišta (siceva) ventila.
 8. Nivelisanje glave motora (kotiranje u sve četiri tačke) radi precizne obrade.
 9. Ravnanje glave motora: brusnim kamenom, nožem ili specijalnim dijamantom.
 10. Kontrola izlaznosti ventila obrada ventila i kraćenje istog.
 11. Sklapanje glave motora.
 12. Provera propustljivosti ventila na vakuumtestu.
 13. Štelovanje zazora ventila.
 14. Ugradnja na blok motora.

Radionica

Obrada glave motora