Izdavanje ovlašćenja

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

Za izdavanje ovlašćenja za korišćenje tuđeg vozila u inostranstvu potrbna dokumentacija je sledeća:
1. Saobraćajna dozvola,
2. Pasoš korisnika vozila,
3. Lična karta vlasnika i korisnika uz obavezno prisustvo vlasnika vozila.

Za izdavanje ovlašćenja za korišćenje vozila u zaemlji potrebna je sledeća dokumentacija:
1. Saobraćajna dozvola
2. Lična karta vlasnika i korisnika vozila.

Sa popunjenim ovlašćenjem odlazi se u sud ili opštinu gde se overava dokument.