Bootstrap Example

Elektronika i dijagnostika

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

Automobila imaju puno elektronskih uređaja koji nam daju konfor i glavobolju. Među njima su sistemi za bezbednost i konfor a to su sistemi :ABS,ESP,ASR,A/C,kao i mnoštvo drugih elektronskih uređaja. Sve to kao i ubrizgavanje kontroliše kompjuter (računar) koji daje kvalitetan rad motoru.

 

Neispravnost bilo kog dela iz sistema manifestuje se na jedan od sledećih načina:

- Motor startuje sa poteškoćom
- U praznom hodu motor se ugasi
- Prilikom dodavanja gasa ima prekide
- Motor se gasi posle starta
- Motor slabo ubrzava
- Visoka potrošnja goriva
- Mala snaga motora
- Rad sa prekidima u bilo kojoj brzini
- Nepravilna vrednost izduvnih gasova i mnogo drugih kvarova.


Da bi se pristupilo dijagnostici kvara servis raspolaže visoko kvalifikovanim stručnim kadrom, dijagnostičkim i mernim aparatima (MOTOTESTER) koji komunicira sa elektronskom jedinicom (KOMPJUTEROM) iz vozila i očitava kvarove kiji su uzrokovali loš rad motora.

 

 

 

Iz gore navedenog jasno je da na pravilan rad motora utiče mnogo faktora koji zajedno čine sistem za ubrizgavanje.
Za pristup kvarovima koji su vezani za elektronsko upravljanje motora i ostalih uređaja ABS, ESP, ASR, AIRBAG, elektronsko podešavanje sedišta, svetla i mnogo drugih bezbednosnih uređaja koji vrše zaštitu putnika u vozilu. Za identifikaciju elektronskih kvarova servis raspolaže sa više dijagnostičkih uređaja.
Za preciznu dijagnostiku posedujemo dvokanalni osciloskop sa trigerom,analizatore gasova za benzinske i dizel motore sa očitavanjem lamda faktora i originalne radioničke podatke sa šemama kojima pristupamo svim navedenim markama Evropskih i Japanskih proizvođača.
Nakon što se obavi elektronsko ispitivanje, što predstavlja najbitniju stvar, vrši se provera pritiska goriva, elektronskih dizni (brizgaljka), kompresije motora i test propustljivosti motora.
Nakon ovakvog pregleda motora možemo identifikovati svaki kvar koji je nastao na motoru.

 

 

Elektronika i dijagnostika

Beograd, Stolačka 8, Telefon: 011/2652-385, 069/2652-385, Fax: 011/2653-156

Automobila imaju puno elektronskih uređaja koji nam daju konfor i glavobolju. Među njima su sistemi za bezbednost i konfor a to su sistemi :ABS,ESP,ASR,A/C,kao i mnoštvo drugih elektronskih uređaja. Sve to kao i ubrizgavanje kontroliše kompjuter (računar) koji daje kvalitetan rad motoru.

 

Neispravnost bilo kog dela iz sistema manifestuje se na jedan od sledećih načina:

- Motor startuje sa poteškoćom
- U praznom hodu motor se ugasi
- Prilikom dodavanja gasa ima prekide
- Motor se gasi posle starta
- Motor slabo ubrzava
- Visoka potrošnja goriva
- Mala snaga motora
- Rad sa prekidima u bilo kojoj brzini
- Nepravilna vrednost izduvnih gasova i mnogo drugih kvarova.


Da bi se pristupilo dijagnostici kvara servis raspolaže visoko kvalifikovanim stručnim kadrom, dijagnostičkim i mernim aparatima (MOTOTESTER) koji komunicira sa elektronskom jedinicom (KOMPJUTEROM) iz vozila i očitava kvarove kiji su uzrokovali loš rad motora.

 

 

 

Iz gore navedenog jasno je da na pravilan rad motora utiče mnogo faktora koji zajedno čine sistem za ubrizgavanje.
Za pristup kvarovima koji su vezani za elektronsko upravljanje motora i ostalih uređaja ABS, ESP, ASR, AIRBAG, elektronsko podešavanje sedišta, svetla i mnogo drugih bezbednosnih uređaja koji vrše zaštitu putnika u vozilu. Za identifikaciju elektronskih kvarova servis raspolaže sa više dijagnostičkih uređaja.
Za preciznu dijagnostiku posedujemo dvokanalni osciloskop sa trigerom,analizatore gasova za benzinske i dizel motore sa očitavanjem lamda faktora i originalne radioničke podatke sa šemama kojima pristupamo svim navedenim markama Evropskih i Japanskih proizvođača.
Nakon što se obavi elektronsko ispitivanje, što predstavlja najbitniju stvar, vrši se provera pritiska goriva, elektronskih dizni (brizgaljka), kompresije motora i test propustljivosti motora.
Nakon ovakvog pregleda motora možemo identifikovati svaki kvar koji je nastao na motoru.