Bootstrap Example

SISTEM TRANSISMIJE-MENJAČ

Transmisija obuhvata sve delove i sklopove na vozilu koji prenose obrtni momenat na pogonske točkove. Motor kao jedan od delova sistema kao i kvačilo (spojnica ili takozvani kuplung) i menjač.
Za Vas korisnike vozila važno je da znate naj bitnije kvarove na transmisiji.Najveći broj kvarova je na lameli.Lamela je spoj između motora i menjača. Sistem u kome se nalazi lamela je set takozvani set kvačila.On se sastoji od:
- Korpe lamele
- Potisne ploče
- Druk ležaja
- Hidraulični cilindara
- Sajla kvačila
To su delovi koji se naj više kvare. Prvo vozilo i pored dodavanja gasa ne može da iznese svoju snagu,prilikom menjanja brzina ručica menjača ne može lagano da promeni stepen brzine več se čuju zvuci koji nisu prijatni za uvo,(menjač krči).Na osnovu ovih znakova možete ih lako prepoznati. Naravno ovaj deo prepustite majstoru.

Kvar može biti samo u lameli, korpi ili u potisnoj ploči. S obzirom da deo koji je pohaban za sobom povlači I ostale delove sklopa preporuka je da se zameni kompletan set kvačila. Nemojte podleći komentare I preporuke nadrih majstora da zamenite samo pohabani jedan deo a ostale da zamenite ako se pokvare.
Da bi posao bio kvalitetno odrađen bez naknadnih reklamacija u slučaju nekog kvara na setu kvačila ne treba štedeti.Zapamtite da dva i više puta rad na istom poslu je mnogo skupli nego ga obaviti istog momenta kao celinu.
Alat za samopodesiv seta kvačila (SAC) predstavlja ključan komad opreme za osiguravanje
pravilne ugradnje samopodešavajućeg tipa kvačila ( spojnica).

 

Pravilna ugradnja nove samopodešavajuće spojnice (set kvačila):

 

Pored seta kvačila postoje i teži kvarovi koji se odnose na menjač.
Menjač u svom sklopu ima ležajevre,zubčanike,vratila,viljuške,semeringe i zaptivke.
Ima dosta momenata što utiču na kvar menjača.Kao prvo nedostatak ulja,nepravilna promena stepena prenosa, na primer iz velikih obrtaja promeniti u niži stepen brzine umesto u viši.Tada dolazi do loma (havarije) u menjaču.Radovi imaju visoku cenu.

SISTEM TRANSISMIJE-MENJAČ

Transmisija obuhvata sve delove i sklopove na vozilu koji prenose obrtni momenat na pogonske točkove. Motor kao jedan od delova sistema kao i kvačilo (spojnica ili takozvani kuplung) i menjač.
Za Vas korisnike vozila važno je da znate naj bitnije kvarove na transmisiji.Najveći broj kvarova je na lameli.Lamela je spoj između motora i menjača. Sistem u kome se nalazi lamela je set takozvani set kvačila.On se sastoji od:
- Korpe lamele
- Potisne ploče
- Druk ležaja
- Hidraulični cilindara
- Sajla kvačila
To su delovi koji se naj više kvare. Prvo vozilo i pored dodavanja gasa ne može da iznese svoju snagu,prilikom menjanja brzina ručica menjača ne može lagano da promeni stepen brzine več se čuju zvuci koji nisu prijatni za uvo,(menjač krči).Na osnovu ovih znakova možete ih lako prepoznati. Naravno ovaj deo prepustite majstoru.

Kvar može biti samo u lameli, korpi ili u potisnoj ploči. S obzirom da deo koji je pohaban za sobom povlači I ostale delove sklopa preporuka je da se zameni kompletan set kvačila. Nemojte podleći komentare I preporuke nadrih majstora da zamenite samo pohabani jedan deo a ostale da zamenite ako se pokvare.
Da bi posao bio kvalitetno odrađen bez naknadnih reklamacija u slučaju nekog kvara na setu kvačila ne treba štedeti.Zapamtite da dva i više puta rad na istom poslu je mnogo skupli nego ga obaviti istog momenta kao celinu.
Alat za samopodesiv seta kvačila (SAC) predstavlja ključan komad opreme za osiguravanje
pravilne ugradnje samopodešavajućeg tipa kvačila ( spojnica).

 

Pravilna ugradnja nove samopodešavajuće spojnice (set kvačila):

 

Pored seta kvačila postoje i teži kvarovi koji se odnose na menjač.
Menjač u svom sklopu ima ležajevre,zubčanike,vratila,viljuške,semeringe i zaptivke.
Ima dosta momenata što utiču na kvar menjača.Kao prvo nedostatak ulja,nepravilna promena stepena prenosa, na primer iz velikih obrtaja promeniti u niži stepen brzine umesto u viši.Tada dolazi do loma (havarije) u menjaču.Radovi imaju visoku cenu.