Bootstrap Example

KOČIONI SISTEM

U vozilu naj bitniji sistem je KOČIONI SISTEM. On pripada najbitnijem sklopu u vozilu. Iako nam pažnju privlači brzina i snaga automobila, mnogo je važnije da automobil može da se brzo i bezbedno zaustavi nego da ostvari maksimalnu brzinu.

Vi ste korisnik vozila i najbolje poznajete njegovo ponašanje na putu.Mi Vam ovim putem samo pomažemo kako da prepoznate promene koje upućuju na moguće kvarove i da na vreme obavestite majstora o njihovim promenama.

1. Na pojedinim vozilima možete videti istrošenost kočionih obloga/ diskova (to je moguće videti kroz otvore na felni).

2. Prilikom kočenja možete osetićeti vibracije na papučici kočnice.Takvo ponašanje ukazuje da su u velikoj verovatnoći krivi diskovi/doboši.Ima još razloga kao na primer da ABS (Anti-lock Braking System), koji je danas standardan na većini vozila koji može da zakaže.

3. Kada je vlažna površina puta prilikom kočenja osetite zanošenje. Razlog može biti istrošenost pločica/paknova,blokiranje kočionog cilindra ili zapušenost kočionog creva.Tako da je pritisak na kočione diskove/doboše neravnomeran.

4. Kontrolišite kočionu tečnost (količinu u kočionoj posudi i njen kvalitet). Preporuka proizvođača je da se u regularnim uslovima menja posle 120.000 km. ili 4 godine.

5. Putem hemijske reakcije kočiona tečnost se pretvara u vodu. Voda se zadržava u zadnjem delu sistema za kočenje ( zadnjim cilindrima) i dolazi do korozije.Korozija izaziva zaribavanje kočionog cilindra i blokadu.

Tako da može i ranije da se istroši ako se sa vozilom vršilo jako kočenje ili blokada kočnice pa je izazvano usijavanje diska/doboša.Tada dolazi do pregrevanja kočione tečnosti.Kočiona tečnost pri velikom zagrevanju iz tačke ključanja prelazi u paru, para ne može da ostvari pritisak i tada se gubi kočnica. Posledice su katastrofalne.

ODRŽAVANJE KOČIONOG SISTEMA PODRAZUMEVA: zamenu/popravku:kočionih pločica, paknova, prednjih ili zadnjih diskova,zadnjih doboša, kočionih creva, kočione cevi, kočionih klješta, kočionih cilindara u točku,glavni kočioni cilindar,servo uređaj za kočenje,kočiona tečnost itd...

Za popravku sistema za kočenje treba izabrati kvalitetan servis.Servis koji raspolaže sa savremenim alatima za pristup svakom vozilu i kontrolnim uređajima za proveru radova pre predaje vozila korisniku.

Da Vas podsetimo sada je 21-vi vek. Tehnologija je napredovala i svaki ozbiljan servis treba da poseduje valjke za proveru sila kočenja.

KOD NAS U SERVISU OBAVEZNO PO ZAVRŠETKU RADA NA KOČIONOM SISTEMU  PROVERAVAMO SILE KOČENJA NA VALJCIMA ZA PROVERU SILA KOČENJA I IZDAJEMO GRAFIČKI PRIKAZ OSTVARENIH SILA.

VALJCI ZA PROVERU SILA KOČENJA

DELOVI ZA ZAMENU I POPRAVKU KOČNICA


SET ZA KOČENJE PREKO DISKOVA

SET ZA KOČENJE PREKO DOBOŠAPri svakoj zameni disk pločica ili paknova obavezno treba pregledati diskove/ doboše. Površina diska ili doboša mora biti ravna i bez oštećenja kako bi omogučila dobro prijanjanje pločice/paknova i zajedno ostvarili dobru,sigurnu i ravnomernu silu kočenja.

Ako se ustanovi da disk/doboš ima nepravilnosti na svojoj kočionoj površini, izazvanom istrošenošću pločice/paknova i nepravilnom potrošnjom istih,moramo postupiti na sledeći način.

S obzirom da imamo dokumentaciju za sve proizvedene diskove/doboše o maksimalnim i minimalnim merama, donosimo odluku i dajemo preporuku.

Ako su na diskovima/dobošima neravnomerno trošene kočione površine postupićemo na sledeći način:

- Proveriti debljinu diska / doboša kako bi mogli doneti odluku da li uzeti nove ili diskove/doboše ili je moguće poravnavanje (obrada) kočione površine diskova / doboša.

- Ako ima mesta izvršiti obradu (poravnavanje) kočione površine pristupamo obradi sa kvalitetnom mašinom za poravnavanje (obradu) diska/doboša.

- Poravnavanje (obradu) starih diskova/doboša preporučujemo iz razloga što je na istim izvršena putem korišćenja dodatna termička obrada. Prilikom eksploatacije diska/doboša materijal dobija bolju tvrdoću,tako da može duže trajati od novog diska/doboša.

- Prilikom poravnavanja (obrade) dobijamo idealno ravnu kočionu površinu i pravilno naleganje kočionog sklopa, na taj način izbegli smo vibracije na pedali za kočenje i ostvarili kvalitetnu silu kočenja.

DISKOVI                                                                                  DOBOŠi

Mašina za obradu diskova/doboša

Servis ima adekvatne mašine i alate da ovaj posao uradi maksimalno profesionalno i kvalitetno. Posle zamene ili popravke neispravih i dotrajalih delova vozilo postavljamo na valjke i izmerimo kočione sile.

VALJCI ZA PROVERU SILA KOČENJA

KOČIONA TEČNOST (ulje) je vrlo bitno u celom sistemu za kočenje.
Mnogi vozači nisu svesni da im bezbednost kočenja zavisi od kvaliteta kočione tečnosti. Glikol, vrsta alkohola, je vrlo higroskopna, odnosno sklona je upijanju vode iz atmosfere, čime se narušavaju njena mehanička svojstva. Kočiona tečnost mora biti kvalitetna, pre svega zbog temperaturnog raspona. Ona je vrlo složena jer mora da zadrži konstantan indeks viskoziteta, od - 40˚ do +271˚C.

Prilikom izbora kočione tečnosti, treba voditi računa šta preporučuje proizvođač. Tečnosti su podeljene u kategorije, oznake DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1. ukazuju na njihov kvalitet i temperaturu koju mogu da izdrže. Navešćemo značenja oznaka za kočione tečnosti.Standard: FMVSS 16 DOT 3 140/254.

Broj 254 označava temperaturu ključanja u Celzijusima nove tečnosti, a 140 temperaturu ključanja tečnosti koja sadrži 3% vode. Standardi 4 i 5.1 imaju bolje kriterijume za tačku ključanja.
Svi proizvođači kočionih tečnosti preporučuju zamenu u periodu od 2-3 godine tj. vozila koja prelaze veću kilometražu treba da izvrše zamenu za 2 godine, dok vozila koja manje prelaze 3 god.
Kočiona tečnost tokom korišćenja gubi viskozitet i pretvara se u vodu. Voda u sistemu za kočenje pravi koroziju a to se manifestuje prvo kod zadnjih kočionih cilindara.Korodirani cilindri ne mogu da oslobode pritisak na pločice/paknove i izazivaju blokadu točkova.

Pločice/paknovi su vreli prilikom kočenja, tako da se temperatura u sistemu vrlo lako i brzo raste i dostiže tačku isparenja. Zbog toga najčešće dolazi do gubitka kočnice. U slučajevima brže vožnje i spuštanja niz duge i jake nizbrdice kada se koriste duža kočenja ostvaraju se velika trenja i zagrevanja.Tada su kočnice naj aktivnije,dugim kočenjem dolazi do usijanja materijala koji se prenosi na kočiono ulje,ulje koje je istrošeno i slabog kvaliteta prelazi u paru.
Posledice znaju da budu katastrofalne.

Mašina za zamenu kočione tečnosti                                                        kočiono crevo 

 

 

KOČIONI SISTEM

U vozilu naj bitniji sistem je KOČIONI SISTEM. On pripada najbitnijem sklopu u vozilu. Iako nam pažnju privlači brzina i snaga automobila, mnogo je važnije da automobil može da se brzo i bezbedno zaustavi nego da ostvari maksimalnu brzinu.

Vi ste korisnik vozila i najbolje poznajete njegovo ponašanje na putu.Mi Vam ovim putem samo pomažemo kako da prepoznate promene koje upućuju na moguće kvarove i da na vreme obavestite majstora o njihovim promenama.

1. Na pojedinim vozilima možete videti istrošenost kočionih obloga/ diskova (to je moguće videti kroz otvore na felni).

2. Prilikom kočenja možete osetićeti vibracije na papučici kočnice.Takvo ponašanje ukazuje da su u velikoj verovatnoći krivi diskovi/doboši.Ima još razloga kao na primer da ABS (Anti-lock Braking System), koji je danas standardan na većini vozila koji može da zakaže.

3. Kada je vlažna površina puta prilikom kočenja osetite zanošenje. Razlog može biti istrošenost pločica/paknova,blokiranje kočionog cilindra ili zapušenost kočionog creva.Tako da je pritisak na kočione diskove/doboše neravnomeran.

4. Kontrolišite kočionu tečnost (količinu u kočionoj posudi i njen kvalitet). Preporuka proizvođača je da se u regularnim uslovima menja posle 120.000 km. ili 4 godine.

5. Putem hemijske reakcije kočiona tečnost se pretvara u vodu. Voda se zadržava u zadnjem delu sistema za kočenje ( zadnjim cilindrima) i dolazi do korozije.Korozija izaziva zaribavanje kočionog cilindra i blokadu.

Tako da može i ranije da se istroši ako se sa vozilom vršilo jako kočenje ili blokada kočnice pa je izazvano usijavanje diska/doboša.Tada dolazi do pregrevanja kočione tečnosti.Kočiona tečnost pri velikom zagrevanju iz tačke ključanja prelazi u paru, para ne može da ostvari pritisak i tada se gubi kočnica. Posledice su katastrofalne.

ODRŽAVANJE KOČIONOG SISTEMA PODRAZUMEVA: zamenu/popravku:kočionih pločica, paknova, prednjih ili zadnjih diskova,zadnjih doboša, kočionih creva, kočione cevi, kočionih klješta, kočionih cilindara u točku,glavni kočioni cilindar,servo uređaj za kočenje,kočiona tečnost itd...

Za popravku sistema za kočenje treba izabrati kvalitetan servis.Servis koji raspolaže sa savremenim alatima za pristup svakom vozilu i kontrolnim uređajima za proveru radova pre predaje vozila korisniku.

Da Vas podsetimo sada je 21-vi vek. Tehnologija je napredovala i svaki ozbiljan servis treba da poseduje valjke za proveru sila kočenja.

KOD NAS U SERVISU OBAVEZNO PO ZAVRŠETKU RADA NA KOČIONOM SISTEMU  PROVERAVAMO SILE KOČENJA NA VALJCIMA ZA PROVERU SILA KOČENJA I IZDAJEMO GRAFIČKI PRIKAZ OSTVARENIH SILA.

VALJCI ZA PROVERU SILA KOČENJA

DELOVI ZA ZAMENU I POPRAVKU KOČNICA


SET ZA KOČENJE PREKO DISKOVA

SET ZA KOČENJE PREKO DOBOŠAPri svakoj zameni disk pločica ili paknova obavezno treba pregledati diskove/ doboše. Površina diska ili doboša mora biti ravna i bez oštećenja kako bi omogučila dobro prijanjanje pločice/paknova i zajedno ostvarili dobru,sigurnu i ravnomernu silu kočenja.

Ako se ustanovi da disk/doboš ima nepravilnosti na svojoj kočionoj površini, izazvanom istrošenošću pločice/paknova i nepravilnom potrošnjom istih,moramo postupiti na sledeći način.

S obzirom da imamo dokumentaciju za sve proizvedene diskove/doboše o maksimalnim i minimalnim merama, donosimo odluku i dajemo preporuku.

Ako su na diskovima/dobošima neravnomerno trošene kočione površine postupićemo na sledeći način:

- Proveriti debljinu diska / doboša kako bi mogli doneti odluku da li uzeti nove ili diskove/doboše ili je moguće poravnavanje (obrada) kočione površine diskova / doboša.

- Ako ima mesta izvršiti obradu (poravnavanje) kočione površine pristupamo obradi sa kvalitetnom mašinom za poravnavanje (obradu) diska/doboša.

- Poravnavanje (obradu) starih diskova/doboša preporučujemo iz razloga što je na istim izvršena putem korišćenja dodatna termička obrada. Prilikom eksploatacije diska/doboša materijal dobija bolju tvrdoću,tako da može duže trajati od novog diska/doboša.

- Prilikom poravnavanja (obrade) dobijamo idealno ravnu kočionu površinu i pravilno naleganje kočionog sklopa, na taj način izbegli smo vibracije na pedali za kočenje i ostvarili kvalitetnu silu kočenja.

DISKOVI                                                                                  DOBOŠi

Mašina za obradu diskova/doboša

Servis ima adekvatne mašine i alate da ovaj posao uradi maksimalno profesionalno i kvalitetno. Posle zamene ili popravke neispravih i dotrajalih delova vozilo postavljamo na valjke i izmerimo kočione sile.

VALJCI ZA PROVERU SILA KOČENJA

KOČIONA TEČNOST (ulje) je vrlo bitno u celom sistemu za kočenje.
Mnogi vozači nisu svesni da im bezbednost kočenja zavisi od kvaliteta kočione tečnosti. Glikol, vrsta alkohola, je vrlo higroskopna, odnosno sklona je upijanju vode iz atmosfere, čime se narušavaju njena mehanička svojstva. Kočiona tečnost mora biti kvalitetna, pre svega zbog temperaturnog raspona. Ona je vrlo složena jer mora da zadrži konstantan indeks viskoziteta, od - 40˚ do +271˚C.

Prilikom izbora kočione tečnosti, treba voditi računa šta preporučuje proizvođač. Tečnosti su podeljene u kategorije, oznake DOT 3, DOT 4 i DOT 5.1. ukazuju na njihov kvalitet i temperaturu koju mogu da izdrže. Navešćemo značenja oznaka za kočione tečnosti.Standard: FMVSS 16 DOT 3 140/254.

Broj 254 označava temperaturu ključanja u Celzijusima nove tečnosti, a 140 temperaturu ključanja tečnosti koja sadrži 3% vode. Standardi 4 i 5.1 imaju bolje kriterijume za tačku ključanja.
Svi proizvođači kočionih tečnosti preporučuju zamenu u periodu od 2-3 godine tj. vozila koja prelaze veću kilometražu treba da izvrše zamenu za 2 godine, dok vozila koja manje prelaze 3 god.
Kočiona tečnost tokom korišćenja gubi viskozitet i pretvara se u vodu. Voda u sistemu za kočenje pravi koroziju a to se manifestuje prvo kod zadnjih kočionih cilindara.Korodirani cilindri ne mogu da oslobode pritisak na pločice/paknove i izazivaju blokadu točkova.

Pločice/paknovi su vreli prilikom kočenja, tako da se temperatura u sistemu vrlo lako i brzo raste i dostiže tačku isparenja. Zbog toga najčešće dolazi do gubitka kočnice. U slučajevima brže vožnje i spuštanja niz duge i jake nizbrdice kada se koriste duža kočenja ostvaraju se velika trenja i zagrevanja.Tada su kočnice naj aktivnije,dugim kočenjem dolazi do usijanja materijala koji se prenosi na kočiono ulje,ulje koje je istrošeno i slabog kvaliteta prelazi u paru.
Posledice znaju da budu katastrofalne.

Mašina za zamenu kočione tečnosti                                                        kočiono crevo