Bootstrap Example

Obrada glave motora

Dа bi dobili na brzini usluge posedujemo obradni centar za glavu motora.Glava motora je jako složena, preko glave motora dobija se snaga motora. Postoje glave gusane i aluminijumske sa 3 i više cilidara,kao i glave motora sa 2 i 4 ventila po cilindru. Glava motora je vrlo osetljiva na pregrevanje,to se desi ako motor ostane bez rashladne tečnosti pa dođe do prskanja dihtunga između vodemnog ili kompresionog prostora na spoju sa blokom motora. Nije samo pregrevanje bolna tačka glave motora,ona može da se ošteti i ako preskoči kaiš ili lanac koji služe za razvod paljenja.

Šta je razvod paljenja?

Razvod paljenja je pozicioniranje radilice sa bregastom osovinom, i vodenom pumpom. Takav sklop razvoda daje kvalitetan rad motora. Pomenuti delovi se preventivno menjaju na određenoj pređenoj kilometraži.To su precizni radovi i nemogu da se urade bez specijalnih alata za tako zvano zubčenje motora.
Svako pomeranje pa čak i za jedan zub dovodi položaj klipa u odnosu na ventil u nepovoljan položaj I može da izazove kvar.Malo veći promašaj dovodi u mogućnost da se klip i ventil sudare pa ta da dođe do krivljenje ventila. Isto to se dešava ako su dotrajali kaiševi za zubčenje ili lanac sa lančanicima koji se ne zamene na vreme.Tada se materijal istegne i dovoljno je da preskoči 2 do 3 zuba i napravi kvar sa skupljim ishodom popravke.

Auto Centar ANĐELKOVIĆ poseduje dve mašine za obradu glava motora,dve mašine za obradu ventila ,mašinu za obradu siceva ventila,vakum test za proveru dihtovanja ventila,sto za sklapanje glava motora i hidro test kadu za proveru naprslina u glavi motora kao i peskarnicu za čišćenje izduvnih kanala.

Obrada glave motora

Dа bi dobili na brzini usluge posedujemo obradni centar za glavu motora.Glava motora je jako složena, preko glave motora dobija se snaga motora. Postoje glave gusane i aluminijumske sa 3 i više cilidara,kao i glave motora sa 2 i 4 ventila po cilindru. Glava motora je vrlo osetljiva na pregrevanje,to se desi ako motor ostane bez rashladne tečnosti pa dođe do prskanja dihtunga između vodemnog ili kompresionog prostora na spoju sa blokom motora. Nije samo pregrevanje bolna tačka glave motora,ona može da se ošteti i ako preskoči kaiš ili lanac koji služe za razvod paljenja.

Šta je razvod paljenja?

Razvod paljenja je pozicioniranje radilice sa bregastom osovinom, i vodenom pumpom. Takav sklop razvoda daje kvalitetan rad motora. Pomenuti delovi se preventivno menjaju na određenoj pređenoj kilometraži.To su precizni radovi i nemogu da se urade bez specijalnih alata za tako zvano zubčenje motora.
Svako pomeranje pa čak i za jedan zub dovodi položaj klipa u odnosu na ventil u nepovoljan položaj I može da izazove kvar.Malo veći promašaj dovodi u mogućnost da se klip i ventil sudare pa ta da dođe do krivljenje ventila. Isto to se dešava ako su dotrajali kaiševi za zubčenje ili lanac sa lančanicima koji se ne zamene na vreme.Tada se materijal istegne i dovoljno je da preskoči 2 do 3 zuba i napravi kvar sa skupljim ishodom popravke.

Auto Centar ANĐELKOVIĆ poseduje dve mašine za obradu glava motora,dve mašine za obradu ventila ,mašinu za obradu siceva ventila,vakum test za proveru dihtovanja ventila,sto za sklapanje glava motora i hidro test kadu za proveru naprslina u glavi motora kao i peskarnicu za čišćenje izduvnih kanala.